Iklan Perjawatan ::
 
 
Bil Jawatan
1. Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11
2. Pemandu Kenderaan Gred H11
3. Pekerja Awam Gred H11
4. Pembantu Operasi Gred N11
 
ke atas

1) Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11
(Jawatan lama Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U3)

Syarat permohonan untuk Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
   (a) warganegara Malaysia;
   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
   (c) tamat tingkatan tiga (3) sekolah menengah bantuan penuh Kerajaan; dan
   (d) memiliki kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia peringkat SRP / PMR atau setarafnya.

   Gaji permulaan ialah pada Gred U11 : RM 836.00
 

Deskripsi Tugas

Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pembersihan dan membantu melaksanakan tugas-tugas asas berkaitan penjagaan pesakit, penyediaan peralatan, mengambil dan merekod data pesakit dan tugas-tugas lain yang seumpamanya.


 

 
ke atas

2) Pemandu Kenderaan Gred H11
(Jawatan lama Pemandu Kenderaan Gred R3)

Syarat permohonan untuk Pemandu Kenderaan Gred H11

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
   (a) warganegara Malaysia;
   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
   (c) tamat tingkatan tiga (3) sekolah menengah bantuan penuh kerajaan;
   (d) memiliki kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia peringkat SRP / PMR atau setarafnya.
   (e) memiliki Lesen Memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I mana berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan
        Pengangkutan Jalan (JPJ); [Kecuali Lesen Memandu Dalam Tempoh Percubaan (P)]; dan
   (d) berkebolehan memandu, mengendali dan menyelenggara kenderaan bermotor berkenaan yang
        diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

   Gaji permulaan ialah pada Gred H11:
   Lesen D RM 896.15
   Lesen E/E1/E2   RM 942.30
   Lesen F/H RM 988.45
   Lesen G/I RM 1,034.60
 

Deskripsi Tugas

Memandu kenderaan jabatan seperti ambulan, bas, lori dan lain-lain dengan berdisplin serta mematuhi peraturan jalanraya. Memeriksa dan memastikan keadaan kenderaan seperti tayar, minyak, minyak pelincir, air dan bateri berada dalam keadaan memuaskan dan melaporkan sebarang kerosakan atau kemalangan kepada Ketua Jabatan dengan segera.


 

 
ke atas

3) Pembantu Awam Gred H11
(Jawatan lama Pekerja Awam Gred R1/ Pekerja Awam Khas (Oktokleb/Motobot) Gred R3)

Syarat permohonan untuk Pembantu Awam Gred H11

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
   (a) warganegara Malaysia;
   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
   (c) tamat tingkatan tiga (3) sekolah menengah bantuan penuh Kerajaan; dan
   (d) memiliki kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia peringkat SRP / PMR atau setarafnya.

   Gaji permulaan ialah pada Gred H11 : RM 850.00
 

Deskripsi Tugas

Antara tugasan Pembantu Awam H11 adalah:

   (a) Menjalankan tugas-tugas am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam dan luar bangunan
         pejabat dan tugas- tugas berkaitan sokongan teknikal ke atas peralatan dan ruang kerja;
   (b) Menjalankan tugas penyelamat (lifeguard) di kawasan kolam renang;
   (c) Menjalankan tugas pemanduan enjin sangkut/motobot; dan
   (d) Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua jabatan sepanjang masa.

 

 
 
ke atas

4) Pembantu Operasi Gred N11
(Jawatan lama Pembantu Am Pejabat Gred N1)

Syarat permohonan untuk Pembantu Operasi Gred N11

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
   (a) warganegara Malaysia;
   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
   (c) tamat tingkatan tiga (3) sekolah menengah bantuan penuh Kerajaan; dan
   (d) memiliki kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia peringkat SRP / PMR atau setarafnya.

   Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM 847.99
 

Deskripsi Tugas

Antara tugasan Pembantu Operasi Gred N11 adalah:

   (a) Melaksanakan tugas penyampaian atau kutipan surat/dokumen/saman/notis dengan sempurna, cekap dan
      berkesan;
   (b) Membantu membuat salinan pendua dan penjilidan dokumen;
   (c) Mengangkat, menyusun dan mengemas barang-barang atau peralatan bekalan daripada stor pejabat;
   (d) Mengemas dan menyusun atur bilik mesyuarat sebelum dan selepas mesyuarat serta memastikan
      peralatan di bilik mesyuarat disenggarakan dengan baik;
   (e) Membantu membawa peralatan penggambaran dan memastikan keselamatan peralatan berkenaan; dan
   (f) Memastikan kebersihan dan kekemasan.