PENTADBIRAN
   
ID Pengguna :
 
Katalaluan :
 
   
 
   
 
 
 
Makluman
 
Urusan Pelantikan Jawatan-jawatan Kumpulan Sokongan II (Gred 11) akan dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) mulai 1 April 2014. Tuan/ puan dipohon melayari laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di www.spa.gov.my.

Sebarang pertanyaan mengenai Sistem Pengurusan   Pengambilan Atas Talian (SPAT), tuan/puan boleh menghubungi pegawai Unit Perkhidmatan Pelaksana di talian, 03-8883 2767 / 03-8883 3040 / 03-8883 2774.

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan melalui laman web SPA, tuan/puan boleh menghubungi pegawai di Bahagian Pengambilan Khas, SPA di talian, 03-8885 6393 / 03-8885 6247.