PENTADBIRAN
   
ID Pengguna :
 
Katalaluan :
 
   
 
   
 
 
 
Makluman
 
Urusan Pelantikan Jawatan-jawatan Kumpulan Sokongan II (Gred 11) akan dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) mulai 1 April 2014. Tuan/ puan dipohon melayari laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di www.spa.gov.my.

Sebarang pertanyaan mengenai Sistem Pengurusan Pengambilan Atas Talian (SPAT), tuan/ puan boleh menghubungi pegawai Unit Perkhidmatan Dan Perkhidmatan Pelaksana di talian, 03-88832767, 03-88832423, 03-8883 2781.

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan melalui laman web SPA, tuan/ puan boleh menghubungi pegawai di Bahagian Pengambilan Khas, SPA di talian, 03-88856250, 03-88806419, 03-88856246.